برنامه غذایی ورزشکاران حرفه ای

بسپار به لیمومی:

• تعیین برنامه غذایی اصولی، جهت رسیدن به اهداف ورزشی
• تعیین برنامه غذایی تخصصی، متناسب با نوع ورزش
• برنامه غذایی ویژه کاهش چربی (Fat Loss)

 

با لیمومی بهش برس:

• تقویت بدن
• حفظ سلامتی بدن
• تثبیت و نگهداری وزن ایده آل
• حذف تنش و استرس
• حفظ روحیه و انرژی در طول روز
• چربی سوزی و کاهش وزن
• افزایش متابولیسم

درخواست برنامه غذایی