طب سنتی ایران یکی از قدیمی‌ترین مکاتب طب سنتی است. این نظام تلاش می‌کند بهترین راه ممکن را برای یک فرد فراهم کند تا بتواند با حداقل بیماری و مشکلات سلامت زندگی کند. در این مکتب، پیش‌گیری مهم‌تر از درمان است. در این راستا تغذیه یکی از عوامل ضروری در پیش‌گیری از بیماری‌ها است و بهبود وضعیت تغذیه اولین گام در درمان بیماری‌ها می‌باشد.

از دیدگاه طب سنتی ایران، مزاج یکی از مفاهیم اساسی سلامت و بیماری است. خلق‌و‌خوی در افراد متفاوت است و عوامل زیادی مانند سن، جنس، محیط و ترکیب بدن بر آن تاثیر می‌گذارد. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که مزاج گرم و سرد با سرعت متابولیسم پایه مرتبط است.

از سوی دیگر، از دیدگاه طب سنتی ایران‌، معیار تعیین مزاج غذا، تأثیر آن بر مزاج فرد است. این بدان معنی است که غذاها می‌توانند تأثیر گرم یا سردی بر مزاج داشته باشند و علائم و نشانه‌های مربوط به آن را ایجاد کنند. سرعت واکنش بدن بعد از خوردن غذای سرد و گرم متفاوت است و به مزاج هر فرد بستگی دارد.

از بحث بالا مشخص می‌شود که افراد گرم مزاج سرعت متابولیسم پایه بالاتری دارند در حالی که افراد سرد مزاج سرعت متابولیسم پایه کمتری دارند. همچنین افراد گرم مزاج نسبت به افراد سرد مزاج، اثر حرارتی بیشتری از غذا دارند. 

منابع: